Informationsträff i Krusenstiernska gården

Välkomna till en informationsträff i Krusenstiernska gården

måndagen den 24 augusti kl. 15.00- 17.00

Information om höstens verksamhet med bl.a. utomhusaktiviteter .

Tipspromenad. Medtag eget fika eller köp där!