Stickcafé

Måndagar, jämna veckor kl 13.00. Plats Fatabursvägen 7 f
Anmälan till Inga-Karin 0707-776012

Välkommen!