Årsmöte 2022

Årsmöte: Torsdagen den 17 feb. 2022 kl. 18.30. OBSERVERA! Medlem som vill ha ärende behandlat vid ordinarie års-möte ska lämna motion eller ärende skriftligt till …

Årsmöte 2022 Läs mer »